استخدام

استخدام در پوریان پردازش داده ورزی کارمانیا

ملحق شدن افراد خوش فکر و با استعداد همواره در پوریان پردازش داده ورزی کارمانیا مورد استقبال بوده است. اگر توانایی ها و تجربه های شما با فعالیت ما مرتبط است لطفا رزومه خود را جهت بررسی و هماهنگی به آیدی تلگرام و یا ایمیل زیر ارسال بفرمایید.
آیدی تلگرام : ppdvk@

ایمیل : info@ppdvk.ir